KULLANICI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KULLANICI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Perabulvari.com sitesine girmeniz ya da Perabulvari.com’daki herhangi bir bilgiyi kullanmanız, aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

1. Perabulvari.com, RED GRUP Elektronik Hizmetler Ticaret A.Ş. (RED GRUP) tarafından yayımlanan on-line bir alışveriş sitesidir.

2. Kullanıcı Perabulvari.com’dan yararlandığı sırada, vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğunu, şifre unutma, ürün gönderimi sırasında adresin hatalı verilmesi, fatura adresinin hatalı verilmesi gibi nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar söz konusu olduğunda kendisi tarafından verilen bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu hallerde üyeliğinin sona erdirilebileceğini kabul eder.

3. Kişisel Bilgilerini Alınması, Kullanımı ve Korunması

Pera Bulvarı, üyelik aşamasında ve daha sonrasında üye ve kullanıcılarından isim, yaş, e-posta, adres gibi kişisel bilgilerini isteyebilmektedir. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kullanıcıların açık rızasıyla işlenebilir. Bu bilgiler müşterilerimize etkin ve kaliteli hizmet sunmak, çeşitli ürün ve hizmetlerin pazarlama faaliyetinde bulunmak, irtibat kurmak, sipariş takip sürecini yönetmek, bilgi güncellemek, faturalandırmak, veri sahibinin Pera Bulvarı üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılmasını sağlamak, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetleri düzenlemek, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerini düzenlemek ve benzeri amaçlarla kullanılacaktır. Pera Bulvarı, teknik altyapı ve/veya e-posta gönderimiyle ilgili çalıştığı ve/veya çalışabileceği firma ya da şahıslarla işbu sözleşmedeki maddeler paralelinde sözleşme imzalamayı ve kanuni / teknik tüm tedbirleri almayı kabul eder. Aşağıdaki özel haller dışında, kişisel bilgiler üyelerimizin haberi ve onayı olmadan kesinlikle üçüncü kişilerle paylaşılmaz, ticari amaçla kullanılmaz ve satılmaz.

a. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

b. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,

c. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

Pera Bulvarı, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Pera Bulvarı’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Pera Bulvarı’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

PERA BULVARI, 5651 sayılı kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi'nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

4. E-Posta Listesinden Ayrılma

PERA BULVARI, aksi talep edilmediği sürece düzenli veya düzensiz olarak bilgilendirme e-postaları gönderebilmektedir. Bu e-postalarda PERA BULVARI ya da üçüncü kişilerin tanıtımlarına yer verilebilmektedir. Üyeler diledikleri zaman, alınan e-postalardaki yönlendirmeleri kullanarak bu bilgilendirmenin durdurulmasını talep edebilirler, PERABULVARI bu talepler kendi sistemine ulaştığında üyelerine e-posta gönderimini durdurmak üzere gerekli tedbiri alacak ve gereğini yapacaktır.

PERABULVARI, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. PERABULVARI'nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

5. Pera Bulvarı, işbu Perabulvari.com ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Perabulvari.com'da yayımlandığı anda yürürlüğe girer. Perabulvari.com'un kullanımı ya da Perabulvari.com'a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

6. Pera Bulvarı’nın, kullanıcı tarafından kayıt esnasında ya da daha sonra Perabulvari.com'da belirtilen adres, e-posta adresi, her türlü telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu Kullanım Şartlarını kabul etmekle aksine yazılı bir bildirimi olmadığı müddetçe Pera Bulvarı’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7. Pera Bulvarı, Kullanım Şartlarının ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8. Perabulvari.com, RED GRUP’un kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. RED GRUP, söz konusu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

9. Pera Bulvarı, Perabulvari.com'un tasarımı ile Perabulvari.com'daki tüm bilgi, fotoğraf, RED GRUP markası ve diğer markalar, www.perabulvari.com alan adı, logosu, ikonlar, grafikler ve teknik verilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Perabulvari.com'da yukarıda bahsedilen maddeler önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Perabulvari.com'un bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Pera Bulvarı’nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

10. Kullanıcıların Perabulvari.com’u kullandığı sırada ileri sürdükleri fikir, düşünce, ifade, Pera Bulvarı ortamına eklenen dosyalar, başkalarına gönderilen kişisel ve kişilik hakları ile yakından ilgili bilgilerin ve mesajların sorumluluğu kendisine aittir. Pera Bulvarı söz konusu fikir, düşünce, ifade ve paylaşılan dosya, mesaj ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

11. Kullanıcılar Perabulvari.com üzerinden tehdit içerikli, ahlaka aykırı, ırk, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı içeren, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar gönderemez.

12. Kullanıcılar Perabulvari.com üzerinden kişi, kurum ya da kuruluşların isimlerini lekeleyici, haklarını ihlal eden nitelikte, ahlaka aykırı veya yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlayamaz.

13. Kullanıcılar Perabulvari.com üzerinden reklam yapamaz, herhangi bir mal ya da hizmet satamaz ya da satılmasına yönelik teklifte bulunamaz.

14. İşbu Kullanım Şartları'nda belirlenen ve RED GRUP tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafından RED GRUP hesabının gerek RED GRUP'u gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya RED GRUP'un ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde RED GRUP, kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü mercie başvurma hakkına sahiptir.

15. Kullanıcılar Pera Bulvarı’na ilişkin olarak veya genel talep ve şikayetlerini Perabulvari.com’da yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.

16. RED GRUP Elektonik Hizmetler Ticaret A.Ş.(Perabulvari.com) web sitesi'ne girmeden önce yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş olduğunuz farz ve tarafınızca kabul edilmekle bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve RED GRUP Elektonik Hizmetler Ticaret A.Ş.'ye ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287'ye uygun olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı, RED GRUP Elektonik Hizmetler Ticaret A.Ş. tarafından beyan ve işbu RED GRUP Elektonik Hizmetler Ticaret A.Ş.(Perabulvari.com) web Sitesi'ne giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.

RED GRUP, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında şirketimiz Veri Sorumlusu sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web sitemizi kullanan kullanıcıların dikkatine sunar. Bu çerçevede üyelik sıfatınız devam ettiği müddet boyunca kişisel verileriniz işbu kanun çerçevesinde şirketimiz Pera Bulvarı tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenecektir. Belirtmek isteriz ki kişisel verileriniz sizlere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, istatistiki bilgi toplamak ve derlemek ve ticari faaliyetlerini geliştirmek amaçlarıyla tarafımızca kullanılabilecektir.

Kişisel Bilgilerinizin Alınması ve İşlenme Amacı

Pera Bulvarı, üyelik aşamasında ve daha sonrasında üye ve kullanıcılarından isim, yaş, e-posta, adres gibi kişisel bilgilerini isteyebilmektedir. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kullanıcıların açık rızasıyla işlenebilir.

Şirketimizin ortakları ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimizle ve ortak girişimlerimizle veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler/iş ortaklarımız ile paylaşabilecektir.

Bu bilgiler müşterilerimize etkin ve kaliteli hizmet sunmak, çeşitli ürün ve hizmetlerin pazarlama faaliyetinde bulunmak, irtibat kurmak, sipariş takip sürecini yönetmek, bilgi güncellemek, faturalandırmak, veri sahibinin Pera Bulvarı üzerindeki hareketlerini takip ederek kullanıcı deneyiminin artırılması, istatistik oluşturulması, profilleme yapılmasını sağlamak, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetleri düzenlemek, doğrudan pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerini düzenlemek ve benzeri amaçlarla kullanılacaktır. Pera Bulvarı, teknik altyapı ve/veya e-posta gönderimiyle ilgili çalıştığı ve/veya çalışabileceği firma ya da şahıslarla işbu sözleşmedeki maddeler paralelinde sözleşme imzalamayı ve kanuni / teknik tüm tedbirleri almayı kabul eder.

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan iş bu sözleşme metninde belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

Pera Bulvarı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileri veri sahibinin ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Pera Bulvarı, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Pera Bulvarı’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Pera Bulvarı’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Pera Bulvarı, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği, hizmet ve içerikleri barındıran sistemi sağlayan ve işleten kişi olarak, sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve web sitesinde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kanunlarda belirtilen süreler dahilinde kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri iletisim@perabulvari.com adresinden bildirebilirsiniz

Kişisel Verilen Değiştirilmesi

Müşterilerimiz sisteme girdikleri tüm bilgilere sadece kendileri ulaşabilirler ve kendileri değiştirilebilirler, bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi imkânı yoktur. Sitemizin başka web sitelerine link verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelerin gizlilik ve güvenlik politikaları geçerlidir ve diğer sitelerin uygulamaları sonucu karşılaşılan durumlardan sitemiz sorumlu değildir. Sitemize üye olurken, ziyaret ederken ve alışveriş yaparken işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikasında yer alan şartları kabul etmiş sayılırsınız. Gizlilik ve Güvenlik Politikamızla ilgili her türlü soru ve öneriniz için iletişim@perabulvari.com adresine e-mail göndererek bize ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

İşbu sözleşmedeki amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; Kişisel Verilerin Koruması Kanununun 7.maddesine göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve kanunların belirlediği süreler geçtiğinde tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl, ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz tarafımızca veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Ayrıca 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca işlediğimiz trafik verileri 2 yıl saklanır ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir.

Çerez Kullanımı

Pera Bulvarı’na ait olan www.perabulvari.com web sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Çerez; kullanılmakta olan cihazın internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan, çoğunlukla harf ve sayılardan oluşan bir dosyadır.

www.perabulvari.com ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

www.perabulvari.com size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki kullanım geçmişinizi izleyebilmektedir. www.perabulvari.com çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir.

www.perabulvari.com web sitesinde oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum kimliği çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre kalır. İnternet tarayıcınızın "yardım" dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, web sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat web sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.

www.perabulvari.com çerezleri; yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

www.perabulvari.com web sitesine nereden bağlandığınız, web sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini nasıl kullandığınızın izlenmesi dahil olmak üzere; web sitesini nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

www.perabulvari.com web sitesindeki çerezler ilgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, web sitesini kullandığınızda size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

Sahip Olduğunuz Haklar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanununun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan şirketimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz. Buna göre kişisel verisi işlenen müşterilerimiz;

Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun kapsamında Pera Bulvarı tarafından belirtilen yöntemlerle iletildiğinde her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte Pera Bulvarı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.